Avtalevilkår

Generelt

Washpoint ønsker å sikre at vi gir den beste mulige behandlingen for flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som kan kreve spesiell oppmerksomhet. Vi oppfordrer deg til å presentere en bruksanvisning for slike elementer, og vi forventer at spesialmidler holdes av kunden selv. Ditt ansvar som kunde inkluderer å sende oss skriftlig informasjon om eventuelle spesielle forhold i boligen din via e-post til post@washpoint.no. Dette sikrer at vi kan registrere all nødvendig informasjon i våre systemer.

bestilling

 • Du har rett til å avbryte denne avtalen innen 14 dager uten å gi noen spesifikk grunn. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 • Etter angrefristen: Hvis oppdraget avbestilles senere enn 7 dager før startdato, vil 30% av avtalt beløp faktureres, med et minimum på kr. 1500.

 • Ved for sen avbestilling eller manglende oppmøte etter avtale, der tjenesten ikke kan utføres, vil oppdraget bli fakturert i sin helhet.

 • Avbestilling må skje skriftlig.

 • Washpoint påtar seg ikke ansvar for avvik ved en renholdstjeneste dersom det utføres håndverksarbeid eller annet arbeid under eller etter at vasken er gjennomført.

Rengjøringsmidler

Washpoint tar med seg alt nødvendig utstyr og rengjøringsmidler. Som standard stiller vi med et team på 2 personer, med mindre annet er avtalt på forhånd.

Vi prioriterer bruk av miljøvennlige produkter i våre tjenester. Hvis du har spesifikke materialer som krever spesialprodukter, ber vi om at dette avtales på forhånd. En grundig risikovurdering av produktet vil bli gjennomført for å sikre riktig behandling.

Vær oppmerksom på at bruk av kundens egne produkter skjer på egen risiko. Washpoint påtar seg ikke erstatningsansvar for eventuelle skader som måtte oppstå ved bruk av disse produktene.

erstatning

Eventuelle skader påført under vask må rapporteres så raskt som mulig. Ved en potensiell erstatning vil normale forsikringsvilkår gjelde, med fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning vil kun gjelde der gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte, og der gjenstandens vedlikeholdsplan er fulgt.

tilbud

Tilbudet er gyldig i 14 dager fra dagens dato, med mindre annet er spesifisert. Prisene i tilbudet inkluderer merverdiavgift til private kunder og eksklusiv merverdiavgift til bedriftskunder. Ved å akseptere tilbudet med en spesifikk frekvens, betraktes det som en pågående kontrakt.

personvern

Vi legger stor vekt på å ivareta ditt personvern. Din tillit er viktig for oss, og vi forplikter oss til å behandle dine personopplysninger på en korrekt måte. 


Som kunde ber vi deg om å informere oss dersom det er kameraovervåkning i ditt hjem. Dette er fordi hjemmet ditt fungerer som arbeidsplass for våre servicemedarbeidere, og de har en berettiget rett til å vite om boligen er under overvåkning.

betaling

 • Betaling skjer pr faktura og EHF, faktura blir sendt pr e-post
 • Det tilkommer et administrasjonsgebyr på kr. 70,- ved faktura på e-post, avtalegiro, e-faktura og normal postgang.


Faktura blir sendt senest en uke etter utført oppdrag.

Betalingsbetingelser ved faktura er 7 dager. Det påløper renter ved forsinket betaling i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Purregebyr tilkommer. Service vil bli stoppet ved manglende betaling

kvalitetsgaranti

Washpoint gir deg kvalitetsgaranti på alle våre tjenester. Dette betyr at dersom du oppdager eventuelle mangler innen 48 timer etter utført service, ber vi deg vennligst varsle oss via telefon eller e-post. Washpoint forbeholder seg retten til å rette opp avviket uten at dette påvirker den avtalte prisen. Egenutbedringer vil dessverre ikke bli kompensert. Vi strekker oss for å sikre at du er fornøyd med våre tjenester.

nøkkel og alarm

Nøkler kan leveres til Washpoints før oppstart eller til teamet ved oppmøte.  Du mottar en kvittering på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt av Washpoint. Disse oppbevares trygt i henhold til våre interne prosedyrer. Vi kvitterer ut og inn nøkler for hver levering hos kunden. Hvis nøkkel befinner seg utenfor hjemmet står ikke Washpoint ansvarlig om nøklene skulle bli tapt eller kommet på avveie.

Kampanjer

Vi lanserer jevnlig kampanjer og tilbud, som er eksklusive for nye kunder eller tjenester uten løpende avtale. Våre tilbud og kampanjer er nøye definert, og spesifiserer tydelig hvilke tjenester som omfattes, hva tilbudet innebærer, hvor lenge det varer, og hvordan du kan benytte deg av det

spesielt for Flyttevask nedenfor:

Oppdatert 03.08.2023

Ditt ansvar

Vår standard flyttevask dekker innvendig rengjøring av boligen din, og prissettes basert på det oppgitte kvadratmeterarealet.

For en detaljert oversikt over hva som er inkludert i våre tjenester, kan du til enhver tid sjekke her: Flyttevask


 • For å sikre effektiv rengjøring, er det viktig at underlaget tåler bruk av vann og såpe.
 • Vi ber også om at du sørger for tilstrekkelig varme i boligen, samt tilgang til varmt vann og strøm. Hvis ikke annet er avtalt, er det kundens ansvar å tømme boligen for møbler og søppel.
 • Videre ber vi om at du informerer oss dersom det er sprinkleranlegg i boligen. Dessverre vil vi ikke tørrmoppe eller vaske vegger eller tak med sprinkleranlegg, da dette kan utløses ved mekanisk stress. Imidlertid vil andre vegger og tak i boligen uten slikt anlegg bli rengjort i henhold til avtalen.
 • Til slutt, hvis boligen din er rammet av skadedyr, ber vi om at du gir oss beskjed. Washpoint forbeholder seg retten til å midlertidig stoppe oppdraget til skadedyrene er fjernet. Dette sikrer både din og våre ansattes trygghet under rengjøringsprosessen.

Vinduer

Vindusvasken omfatter rengjøring av vanlige enkle vinduer uten sprosser, både utvendig og innvendig. 

Tillegg i prisen:

 • Doble eller koblede vinduer, vinduer med sprosser eller vinduslemmer.
 • Innglasset balkong eller glassrekkverk på veranda.
 • Rengjøring av persienner eller annen montert solskjerming.


For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige. Vi bruker vanligvis teleskopstang med en lengde på opptil 1,5 meter.

Hvis du ønsker vindusvask utover dette, ta gjerne kontakt for å skreddersy en avtale.

Vindusvasken er priset ut fra det oppgitte kvadratmeterarealet ved bestilling. 

Vennligst merk at Washpoint forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser under vask, vil vi dessverre ikke kunne utføre vindusvasken.

tak og vegger

Vi utfører vask av vegger der underlaget tillater det.

Generelt anbefaler vi kun tørrmopping av tak, da det ofte kan oppstå skjolder etter vask. Hvis vask likevel utføres, anbefaler vi å male taket etterpå for å minimere sjansen for skjolder. Washpoint påtar seg ikke ansvar for eventuelle skjolder som oppstår etter takvask.

På grunn av den potensielle utløsningen av sprinkleranlegg ved mekanisk stress, avstår vi dessverre fra å rengjøre vegger eller tak som har dette montert. Imidlertid vil andre vegger og tak i boligen uten slike anlegg bli rengjort i henhold til avtalen.

Fornøydgaranti

Washpoint tilbyr fornøydhetsgaranti på alle sine tjenester. Dette betyr at kunden må gi beskjed innen 48 timer via telefon eller e-post dersom det er noen mangler ved den utførte tjenesten. Washpoint forbeholder seg retten til å rette opp eventuelle avvik, uten at dette påvirker den avtalte prisen. Kunden vil ikke motta kompensasjon for selvutførte utbedringer.

Dersom kunden velger å avbryte oppdraget før avtalt tid, vil det påvirke vår fornøydhetsgaranti. Vår fornøydhetsgaranti er basert på fullføring av avtalen, og avbrytelse før avtalt tid kan medføre at garantien ikke gjelder. Det samme gjelder om kunden opplyser om rom/inventar under utførelsen som ikke lenger trenger å bli vasket under utførelsen av oppdraget. 

Tilbud

Tilbudet på flyttevask er gyldig i 7 dager fra dagens dato, med mindre annet er spesifisert. Prisene i tilbudet inkluderer merverdiavgift til private kunder og eksklusiv merverdiavgift til bedriftskunder. Ved å akseptere tilbudet med en spesifikk frekvens, betraktes det som en pågående kontrakt.

vask av hvitevarer

Flyttevasken vår inkluderer standard vask av hvitevarer, som omfatter rengjøring av et kombinert kjøle- og fryseskap, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og en stekeovn med tilhørende kjøkkenvifte.

 • Når vi vasker kjøleskap og fryser, må disse være tomme, slått av og ikke tilkoblet strøm. Fryseren må også være avrimet på forhånd. Vennligst fjern eventuelle deksler der vi skal vaske under og trekk enhetene frem hvis det er behov for rengjøring bak. Hvis ikke anses det som om det ikke skal vaskes.
 • Ved vask av komfyr må den være tilkoblet strøm slik at vi kan bruke produktene våre riktig. Hvis komfyren har doble glass og du ønsker dem vasket, må du demontere dem selv og sette dem sammen igjen.  Hvis vi skal vaske bak komfyren, må den trekkes frem før vi ankommer. Hvis komfyren har pyrolyse, må denne kjøres kvelden før vår ankomst for at vi skal kunne rengjøre den grundig.
 • Når vi vasker oppvaskmaskinen, vennligst legg frem passende rensetablett. Sluk og slanger må renses av kunden. Vi utfører utvendig rengjøring av oppvaskmaskinen, og hvis vi skal vaske bak den, må maskinen trekkes frem av kunden.
 • Ved vask av kjøkkenvifte, vennligst ta ut filtrene. Disse blir rengjort med et fettløsende middel og kan eventuelt kjøres i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres utvendig og innvendig der vi har tilgang, med passende rengjøringsmiddel.

Vær oppmerksom på at vårt vasketeam utfører kun vask, og de har ikke med seg annet verktøy. Vi demonterer ikke hvitevarer eller andre installasjoner.

Baderom

Vi tar oss av grundig rengjøring av alle baderomsmøbler. Dette inkluderer rengjøring under og bak badekar, forutsatt at de er trukket frem på forhånd.

 • Vi sikrer at området rundt sluket blir rengjort når sluket er tilgjengelig. Selve sluket blir ikke rengjort, kun risten.
 • Når det gjelder ventilasjon, utfører vi kun utvendig rengjøring av vifter.
 • For å lette tilgangen til fastmonterte fronter på badekar/dusj, ber vi deg fjerne disse før vi ankommer. Hvis ikke blir det ikke vasket bak eller under disse.
 • Større installasjoner som dusjkabinett, dampdusjer osv. må være slått av og frakoblet strøm, samt trukket frem hvis det er behov for rengjøring bak.

Vi har ikke praksis for å flytte på tunge møbler og installasjoner, da må dette være avtalt på forhånd- skriftlig.

Betingelser og pris

 • Prisen for flyttevask forutsetter at boligen er tom og har tilstrekkelig belysning.
 • Beregningen av prisen skjer basert på boligens kvadratmeter. Prisen per kvadratmeter er fastsatt per boenhet, mens utleieenheter prises separat i et eget tilbud.
 • Oppdraget starter når vårt team har parkert, og det avsluttes når utstyret er pakket inn i bilen. Vi forventer at boligen er normalt vedlikeholdt, og eventuelle avvik må kommuniseres til Washpoint, da oppgitt pris kan variere. Dette gjelder spesielt ved røyking, husdyr og inntørket fett fra matlaging eller behov for annen type luktsanering.
 • Dersom kunden ikke er tilgjengelig under utførelsen av oppdraget, (overlevering av nøkler eller gjennomgang av flyttevasken) vil eventuelle avvik bli håndtert av Washpoint i tråd med våre standarder. Dette kan medføre ekstra tid for å løse avviket, og tiden beregnes opp til nærmeste kvarter ved timespris. Eventuell ventetid vil bli fakturert.

Alle priser er inkludert mva. i henhold til myndighetenes retningslinjer.

spesielt for vaskehjelp hjemme nedenfor:

Oppdatert 05.10.2023

ditt ansvar

Vår vaskehjelp tjeneste dekker innvendig rengjøring av boligen din, og prissettes basert på det oppgitte kvadratmeterarealet.

For en detaljert oversikt over hva som er inkludert i våre tjenester, kan du til enhver tid sjekke her: Boligrenhold

 • Vennligst informer oss skriftlig via e-post til post@washpoint.no om spesielle forhold ved din bolig, samt eventuell tilstedeværelse av husdyr. Dette sikrer at all informasjon blir registrert korrekt i våre systemer.
 • Vi anbefaler våre kunder å rydde rommene som skal vaskes, slik at vi enkelt kan utføre vasken. Ta gjerne en vurdering av å flytte gjenstander med stor verdi eller affeksjonsverdi for ekstra forsiktighet.
 • Vi ber deg også om å sikre hjemmet forsvarlig, for eksempel ved å justere dårlig opphengte bilder og andre gjenstander på veggen, samt speil og bilder som lener seg mot veggen.
 • Forut for vask av flater, må underlaget tåle bruk av vann og såpe. Vennligst gi oss beskjed ved endringer i boligforholdene, som for eksempel flere rom som skal vaskes eller anskaffelse av husdyr.
 • Hvis boligen er berørt av skadedyr, vennligst gi oss beskjed. Washpoint forbeholder seg retten til å midlertidig stoppe oppdraget inntil skadedyrene er fjernet for å sikre en trygg arbeidsmiljø.

betingelser og pris

 • Ved inngåelse av fast avtale er bindingstiden 6 måneder fra første utførte vask, avtalen fornyes automatisk.
 • Prisen beregnes ut fra boligens totale kvadratmeter. Ved rengjøring av enkeltrom, vennligst kontakt oss for en ny prisberegning.
 • Det tilkommer et tillegg for husdyr.
 • Prisen per kvadratmeter er fastsatt per boenhet, mens utleieenheter prises separat.
 • Oppdraget starter når teamet har parkert, og det avsluttes når utstyret er pakket inn i bilen.
 • For sikker levering benytter vi registrering av inn- og utlogging ved rengjøring i din bolig. Vi logger når ditt team ankommer og når de fullfører oppdraget.

Ved eventuelle avvik i avtaleomfang tar vi kontakt for revidering av pris og avtale.


Alle priser inkluderer mva. i henhold til myndighetenes retningslinjer. Forutsetningen for prisen er at tjenesten ikke endres verken i omfang eller tilgjengelighet, og at det ikke foreligger andre forhold som påvirker leveransen, som for eksempel økte drifts- og energikostnader.


Vi reserverer oss retten til å endre prisene i samsvar med konsumprisindeksen. Eventuelle prisendringer vil bli varslet skriftlig 21 dager før de trer i kraft.

nøkkel og alarm

Nøkler kan leveres til Washpoints før oppstart eller til teamet ved oppmøte.  Du mottar en kvittering på at nøkler og eventuelt alarmkode er mottatt av Washpoint. Disse oppbevares trygt i henhold til våre interne prosedyrer. Vi kvitterer ut og inn nøkler for hver levering hos kunden. 


Hvis nøkkel befinner seg utenfor hjemmet står ikke Washpoint ansvarlig om nøklene skulle bli tapt eller kommet på avveie.

vinduer

Ved betilling av tilleggstjenesten vindusvask: Vindusvasken omfatter rengjøring av vanlige enkle vinduer uten sprosser, både utvendig og innvendig. Påse å

flytte møbler slik at vi kommer til vinduene.

Tillegg i prisen:

 • Doble eller koblede vinduer, vinduer med sprosser eller vinduslemmer.
 • Innglasset balkong eller glassrekkverk på veranda.
 • Rengjøring av persienner eller annen montert solskjerming.


For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige. Vi bruker vanligvis teleskopstang med en lengde på opptil 1,5 meter.

Hvis du ønsker vindusvask utover dette, ta gjerne kontakt for å skreddersy en avtale.

Vindusvasken er priset ut fra det oppgitte kvadratmeterarealet ved bestilling. 

Vennligst merk at Washpoint forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser under vask, vil vi dessverre ikke kunne utføre vindusvasken.

levering

For å bidra til miljøbesparelser og optimalisere kjørerutene våre, kan det hende at vi må justere din valgte vaskedag. Dersom dette blir aktuelt, vil vi selvfølgelig kontakte deg for å avklare dette.


Vasken utføres på hverdager mellom kl. 08.00-17.00, med mindre andre tidspunkter er avtalt. Vi kan ikke garantere nøyaktig fast oppmøtetid hver gang, da avvik kan forekomme, og reiserutene mellom kunder kan endres.


Oppstart av vasken skjer i henhold til avtale. Oppdrag som faller på en helligdag eller den 24. desember, vil bli flyttet til en annen dag.


Våre medarbeidere er underlagt taushetsplikt for å sikre konfidensialitet og trygghet for våre kunder.

avbestilling

Du har anledning til å foreta 4 avbestillinger per år, normalt tilstrekkelig for behovet rundt påske, sommer og jul. Vi tilbyr også fleksibilitet ved å kunne flytte vasken til en dag eller uke som passer bedre for deg. Avbestilling og endringer må meldes skriftlig via e-post til ditt avdelingskontor senest 14 dager før tjenesten utføres. Ved for sen avbestilling, endring eller oppmøte etter avtale hvor tjenesten ikke kan utføres, vil oppdraget faktureres i sin helhet. Hvis tjenesten byttes til en annen uke, opprettholdes den opprinnelige servicefrekvensen.


Avtalen er løpende og kan sies opp av begge parter skriftlig med 1 måneds varsel fra den 1. i måneden. Washpoint bekrefter oppsigelse ved utsendelse av sluttskjema. Det er ikke mulig å avbestille vask i oppsigelsesperioden.

heving

Ved gjentatte og alvorlige mangler eller avvik har vi rett til å si opp denne avtalen umiddelbart. Forutsetningen er at slike avvik er skriftlig varslet, og at det er gitt anledning til å utbedre feil og mangler. Vi verdsetter tydelige kommunikasjonskanaler for å sikre at eventuelle problemer blir identifisert og håndtert på en effektiv måte.

Gjelder ved engangsvask

En standard engangsvask inkluderer innvendig rengjøring av boligen din, basert på det oppgitte kvadratmeterantallet. Tjenesten omfatter følgende:

 • Støvsuging av tepper, gulv, lister, sofa og lenestol
 • Lett overflatevask av lister, karmer, gelendre og brytere, samt fjerning av flekker på dører
 • Grundig støvtørking (inntil 180 cm i høyden)
 • Vask av baderomsmøbler, inkludert toalett, dusj, badekar osv., samt utvendige skap
 • Vask av gulv
 • Vask av kjøkkenskap/skuffer utvendig
 • Enkel flekkfjerning på vegger i bad/kjøkken

Gjelder ved prøvevask

En standard prøvevask inkluderer innvendig rengjøring av boligen din, basert på det oppgitte kvadratmeterantallet. Tjenesten omfatter følgende:

 • Enkel støvtørking av lett tilgjengelige flater i alle rom (inntil 180 cm i høyden).
 • Støvsuging av sofa, lenestol, gulv og teppe.
 • Vask av kjøkken, inkludert benker og bord, med flekkfjerning på skapfronter, platetopp, og lignende.
 • Vask av baderom, inkludert speil, servant, dusj/badekar og toalett, samt vask av lett tilgjengelige flater.
 • Vask av alle gulv.

spesielt for hovedrengjøring nedenfor:

Oppdatert 11.09.2023

ditt ansvar

Vår hovedrengjøringstjeneste dekker innvendig rengjøring av boligen din, og prissettes basert på det oppgitte kvadratmeterarealet.

For en detaljert oversikt over hva som er inkludert i våre tjenester, kan du til enhver tid sjekke her: Hovedrengjøring

 • Vennligst informer oss skriftlig via e-post til post@washpoint.no om spesielle forhold ved din bolig, inkludert eventuelle husdyr. Dette sikrer at all relevant informasjon blir registrert i våre systemer.
 • Vi anbefaler våre kunder å rydde rommene som skal vaskes, slik at vi enkelt kan utføre vaskingen på en effektiv måte. Ta også en vurdering av å flytte gjenstander med stor verdi eller affeksjonsverdi for ekstra forsiktighet.
 • Vi ber deg om å sikre hjemmet forsvarlig, spesielt med tanke på dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på veggen, samt speil og bilder som lener seg mot veggen.
 • Forutsetningen for vask av flater er at underlaget tåler bruk av vann og såpe. Vennligst gi oss beskjed dersom boligen har et sprinkleranlegg. På grunn av potensiell utløsning av sprinkleranlegg ved mekanisk stress, utfører vi dessverre ikke vask av vegger eller tak som har dette montert. Andre vegger og tak i boligen uten slike anlegg vil bli rengjort i henhold til avtalen.
 • Vær vennlig å gi oss beskjed ved eventuelle endringer i boligforholdene, som for eksempel flere eller færre rom som skal vaskes eller anskaffelse av husdyr.
 • Gi oss også beskjed dersom boligen er rammet av skadedyr. Washpoint forbeholder seg retten til å midlertidig stanse oppdraget inntil skadedyrene er fjernet, for å sikre en trygg arbeidsmiljø.

vinduer

Vindusvasken omfatter rengjøring av vanlige enkle vinduer uten sprosser, både utvendig og innvendig. Påse å

flytte møbler slik at vi kommer til vinduene.

Tillegg i prisen:

 • Doble eller koblede vinduer, vinduer med sprosser eller vinduslemmer.
 • Innglasset balkong eller glassrekkverk på veranda.
 • Rengjøring av persienner eller annen montert solskjerming.


For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige. Vi bruker vanligvis teleskopstang med en lengde på opptil 1,5 meter.

Hvis du ønsker vindusvask utover dette, ta gjerne kontakt for å skreddersy en avtale.

Vindusvasken er priset ut fra det oppgitte kvadratmeterarealet ved bestilling.

Vennligst merk at Washpoint forbeholder seg retten til å vurdere om det er forsvarlig å vaske vinduer ved minusgrader. Dersom vinduene fryser under vask, vil vi dessverre ikke kunne utføre vindusvasken.

tak og vegger

Vi utfører vask av vegger der underlaget tillater det.

Generelt anbefaler vi kun tørrmopping av tak, da det ofte kan oppstå skjolder etter vask. Hvis vask likevel utføres, anbefaler vi å male taket etterpå for å minimere sjansen for skjolder. Washpoint påtar seg ikke ansvar for eventuelle skjolder som oppstår etter takvask.

På grunn av den potensielle utløsningen av sprinkleranlegg ved mekanisk stress, avstår vi dessverre fra å rengjøre vegger eller tak som har dette montert. Imidlertid vil andre vegger og tak i boligen uten slike anlegg bli rengjort i henhold til avtalen.

vask av hvitevarer

Hovedrengjøringen inkluderer en standard vask av hvitevarer, som omfatter vask av et kombinert kjøle- og fryseskap, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, samt en stekeovn med tilhørende kjøkkenvifte.

Ved vask av hvitevarer, vennligst ta hensyn til følgende:

 • Ved vask av fryser må denne være tom, skrudd av, og ikke tilkoblet strøm. Fryseren må også være aviset på forhånd.

 • Ved vask av komfyr må denne være tilkoblet strøm for å kunne bruke våre produkter korrekt. Dersom komfyren har doble glass og du ønsker dem vasket, må du selv skru dem fra hverandre og sammen igjen.

 • Hvis komfyren har pyrolyse, må pyrolysen kjøres kvelden før vi kommer, slik at vi kan rengjøre den skikkelig.

 • Ved vask av oppvaskmaskin, vennligst legg frem en egnet rensetablett. Sluk og slanger må renses av kunden. Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig.

 • Når det gjelder kjøkkenviften, vennligst ta ut filtrene, slik at de kan bli vasket med et fettløsende middel og eventuelt kjøres i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres utvendig og innvendig der vi har tilgang, med passende middel.

Vær oppmerksom på at våre vasketeam utfører kun vask og har ikke med seg ekstra verktøy. Vi demonterer ikke hvitevarer eller andre installasjoner.

Baderom

Vi tar oss av grundig rengjøring av alle baderomsmøbler. Dette inkluderer rengjøring under og bak badekar, forutsatt at de er trukket frem på forhånd.

 • Vi sikrer at området rundt sluket blir rengjort når sluket er tilgjengelig. Selve sluket blir ikke rengjort, kun risten.
 • Når det gjelder ventilasjon, utfører vi kun utvendig rengjøring av vifter.
 • For å lette tilgangen til fastmonterte fronter på badekar/dusj, ber vi deg fjerne disse før vi ankommer. Hvis ikke blir det ikke vasket bak eller under disse.
 • Større installasjoner som dusjkabinett, dampdusjer osv. må være slått av og frakoblet strøm, samt trukket frem hvis det er behov for rengjøring bak.

Vi har ikke praksis for å flytte på tunge møbler og installasjoner, da må dette være avtalt på forhånd- skriftlig.

Tilbud

Tilbudet er gyldig i 7 dager fra dagens dato, med mindre annet er spesifisert. Prisene i tilbudet inkluderer merverdiavgift til private kunder og eksklusiv merverdiavgift til bedriftskunder. Ved å akseptere tilbudet med en spesifikk frekvens, betraktes det som en pågående kontrakt uten utløpsdato eller bindingstid.

spesielt for Fasaderenhold nedenfor:

Oppdatert 07.11.2023

generelt

Vår fasaderengjøringstjeneste dekker utvendig rengjøring, og prissettes basert på det oppgitte kvadratmeterarealet.

For en detaljert oversikt over hva som er inkludert i våre tjenester, kan du til enhver tid sjekke her: Fasaderenhold

Washpoint utfører oppdraget og forbeholder seg retten til å benytte egne ansatte eller underleverandører for å fullføre avtalt arbeid. Omfanget av oppdraget skal tydelig spesifiseres i avtalen, og eventuelle ekstratjenester vil bli avtalt og fakturert separat. Dette kan inkludere ekstraarbeid som fjerning av malingsflekker på vinduer, for eksempel ved vindusvask. Kunden er ansvarlig for å rydde og klargjøre området før vask, og denne tjenesten er ikke inkludert i den avtalte prisen. Kunden må informere Washpoint om eventuelle forhold som krever spesielle hensyn, for eksempel vinduer med solfilm eller andre installasjoner som ikke tåler vann.

HMS sikkerhet

Vårt hovedmål er å forhindre enhver uønsket hendelse. I samsvar med Byggherreforskriften § 7 om Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, pålegges eieren av bygget ansvaret for kontinuerlig ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. For å oppnå dette gjennomfører vi grundige risikoanalyser for alle oppdrag som involverer risikoelementer som krever slik vurdering. Vi kan til enhver tid dokumentere at vårt personell har gjennomgått lovpålagt opplæring for de tjenestene og det utstyret de benytter.

Både utstyr og kjemikalier håndteres i tråd med retningslinjer og forebyggende tiltak som er spesifisert i databladene. Vi sikrer at vår virksomhet opererer systematisk for å møte kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og dermed oppfyller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten.

Vår virksomhet er organisert i samsvar med gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk for å sikre at våre ansattes faglige og sosiale rettigheter blir respektert og opprettholdt

Tilbud

Tilbudet er gyldig i 14 dager fra dagens dato, med mindre annet er spesifisert. Prisene i tilbudet inkluderer merverdiavgift til private kunder og eksklusiv merverdiavgift til bedriftskunder. Ved å akseptere tilbudet med en spesifikk frekvens, betraktes det som en pågående kontrakt uten utløpsdato eller bindingstid.

forsikring

Vi bekrefter at vi har nødvendig, lovpålagt forsikring og ansvarsforsikring som dekker skader på tredjeparts eiendeler. Dersom vi bruker innleid arbeidskraft eller samarbeider med andre aktører, vil Washpoint aktivt jobbe for å sikre at forsikringsdekning er etablert på alle nivåer. Dette betyr at du som kunde kan være trygg på at Washpoint tar ansvar for forsikringsforholdene i hele prosessen.

utførelse av oppdrag

Vanligvis gjennomføres arbeidet mellom klokken 07.00 og 18.00. I perioder med høyt arbeidspress kan det forekomme arbeid utenfor disse tidene. Våre oppdrag blir utført året rundt, så lenge værforholdene tillater det.

Ved ønske om spesifikke datoer eller klokkeslett for levering, kan det påløpe ekstra kostnader for transport hvis vi ikke kan inkludere ditt oppdrag i forbindelse med nærliggende oppdrag.

Leveringstiden kan variere avhengig av sesong og tilgjengelighet på vårt utstyr. Washpoint vil gi beskjed via e-post når vi har planlagt oppdraget hos deg, og du vil også få en melding når oppdraget er fullført. Hvis informasjonen i oppdraget ikke samsvarer med det som er bestilt, ber vi deg gi beskjed, da dette danner grunnlaget for fakturering