Personvernerklæring for

Washpoint AS

Din personlige integritet er viktig for oss hos Washpoint AS. Denne personvernerklæringen gir deg innsikt i hvordan vi samler inn, bruker, beskytter og behandler dine personopplysninger.


1. Innsamling av personopplysninger:

Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger når du benytter deg av våre tjenester, besøker nettsiden vår, eller kontakter oss:

  • Kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse)
  • Betalingsinformasjon
  • Forespørsler og kommunikasjon med oss


2. Bruk av personopplysninger:

Vi bruker personopplysningene dine for følgende formål:

  • Å levere våre renholdstjenester og oppfylle avtalen mellom deg og Washpoint AS
  • Administrasjon av kundeforholdet
  • Forbedre og tilpasse våre tjenester
  • Markedsføring og informasjon om relevante tilbud og nyheter


3. Deling av personopplysninger:

Vi deler kun personopplysningene dine når det er nødvendig for å levere tjenestene våre, i samsvar med gjeldende lover og regelverk.


4. Sikkerhet:

Vi tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor. Vi implementerer nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine opplysninger mot uautorisert tilgang, endring, sletting eller annen uautorisert behandling.


5. Lagring av personopplysninger:

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålene beskrevet i denne erklæringen, eller så lenge det kreves i henhold til gjeldende lover og regelverk.


6. Dine rettigheter:

Du har rett til å be om innsyn i, korrigering av, eller sletting av dine personopplysninger. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Kontakt oss for å utøve dine rettigheter.


7. Endringer i personvernerklæringen:

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli publisert på nettsiden vår, og du blir oppfordret til å gjennomgå erklæringen jevnlig.


Kontaktinformasjon:

Washpoint AS
Varveien, 3160 Stokke
Telefon: 400 74 109
E-post: post@washpoint.no


Dato for siste oppdatering: 29.09.2023